Servis

Online výuková videa
Ukázka servisu tepelného čerpadla

Zákazníkům, kteří nám dali svou důvěru a svěřili nám jak návrh, dodávku tak i montáž vytápění či chlazení svých objektů poskytujeme autorizované uvedení zařízení do provozu (UdP) vč. detailního zaškolení v obsluze, pomoc při instalaci a najetí vzdáleného přístupu pro vzdálenou správu zařízení přes internet či mobil (většina velkých výrobců tepelné, chladící a větrací techniky již dnes disponuje svými aplikacemi a cloudy, které využíváme).

Záruční doba se u jednotlivých výrobců zařízení liší - vetšina poskytuje 3 roky plné záruky + 2 roky materiálové záruky, někteří poskytují 5 let plnou záruku na zařízení a 10 let záruku na kompresor. U VZT (Zehnder) se v případě dodávky a montáže autorizovaným servisním partnerem jedná o prodlouženou 3-letou záruku. U solární techniky je záruka 2 - letá. U klimatizačních systémů je záruka od 3 do 5 let. U podlahových systémů vytápění či chlazení je obvyklá délka záruky 10 let. Primární okruhy TČ (resp. jejich vystrojení - termosondy, či kolektory) mají obvyklou záruční dobu 10 let.

Jednou ročně objíždíme veškerá, námi montovaná, zařízení a provádíme jejich pravidelný servis a údržbu (profilaksi) - prostřednictvím tzv. preventivních servisních prohlídek. Náš servisní technik vždy předem kontaktuje zákazníka ohledně termínu servisní prohlídky a dohodnou termín a čas plánované prevent. prohlídky. V jejím průběhu se kontroluje jednak stav elektroinstalací (jističe, kontakty), opotřebení mechanických částí (např. stav ventiátoru), průchodnost potrubí a částí jednotky pro volný odtok kondenzátu (resp. odtáté námrazy v zimě), počet motohodin, stav kompresoru (hlučnost …), tlak v expanzomatech a topném systému, stav Mg. anod v boileru TUV, funkčnost oběhových čerpadel, koncentrace a tlak nemrznoucí směsi u primárních okruhů zemních TČ (refraktometr), stav filtrů (magnetický i mechanický), znečištění výparníku a mnoho dalších úkonů v závislosti na typu a účelu zařízení. Tyto prohlídky probíhají v průběhu celého roku - vždy tak, aby daná instalace byla jednou ročně prověřena. Cena preventivní servisní prohídky je individuální - v závislosti na typu dodávaného zařízení. Její cena je součástí smluvních podmínek (SoD), která je s každým zákazníkem uzavřena před instalací zařízení.

Naši technici našim zákazníkům poskytují - v případě potřeby - telefonické poradenství - např. v případě podezření na poruchu, či v případě, že zákazníci nevědí jak provést určitou úpravu nastavení systému, kterou by rádi provedli. Většinu instalovaných zařízení máme pod “dohledem” přes vzdálené připojení, tak jsme schopni určité procento úprav, diagnostiky a dokonce i oprav provést vzdáleně přes internet. V případě poruchy zařízení poskytujeme také havarijní servis. Jsme servisně autorizováni na všechny značky topné, chladící a větrací techniky, které instalačně zastupujeme. Závažnější případy poruch konzultujeme - event. koordinujeme s vývojovými, či technickými odděleními dovozců, či výrobců.

Snažíme se o to, aby od nás naši zákazníci získali komplexní službu - od poradenství, přes montáž až po servisní služby a měli tak v naší firmě spolehlivého partnera, nejen při plánování instalace a montáži, ale i při jejím provozování.