Podlahové a stropní systémy

Podlahové a stropní systémy

Dokáže podlaha či strop vytopit rodinný dům nebo dokonce celou továrnu?

Vůči velkoplošnému vytápění pomocí podlah a stropů se objevuje řada námitek. Většina z nich však stojí na zastaralých zkušenostech a informacích. Podlahové a stropní teplovodní vytápění dnes patří mezi velmi efektivní varianty, které je třeba při navrhování otopné soustavy zvážit.

Proč vytápět podlahou průmyslové a velké administrativní objekty?

Navrhnout efektivní vytápění továrních hal, dep, myček, autosalonů, servisů, obchodů, call center či skladů není jednoduché. Topení v podlaze odstraňuje všechny nevýhody spojené s ostatními variantami vytápění, což naše letité zkušenosti např. se systémem Uponor  potvrzují. Jedná se tak především o dobrou investici.

První a nejviditelnější výhodou jsou nulová prostorová omezení pro uspořádání pracovní plochy, a to při zachování tepelného komfortu v celém objektu. I do budoucna tak lze strojové a další vybavení libovolně přesouvat podle aktuálních potřeb. Další výhodou je fungování vytápění bez zvýšených nároků na údržbu. Oproti klasickým zářičům nevyžaduje systém pravidelné natírání, výměnu ani očistu, což znamená nemalou úsporu. Příjemné je i omezení cirkulace vzduchu a zbytečného víření prachových částic, což podstatně zlepšuje pracovní prostředí ve značné části výrobních podniků. Rozhodující položkou v rozhodování však bývá částka vynakládaná na energie. Celý systém pracuje na nízkém teplotním stupni a tepelné ztráty v rozvodech jsou minimální. Pro vytápění lze využít i tepelnou energii z výrobního procesu a snížit tak výdaje téměř na nulu.

Průmyslové podlahové vytápění lze vložit prakticky do všech typů konstrukcí z betonových desek, včetně drátkového betonu, vakuovaného a válcovaného betonu, předpjatého betonu aj. Projektanti nejsou omezeni plánovaným zatížením plochy, pouze je potřeba zvolit vhodnou izolaci. Topné trubky jsou ukládány podle typu stavební konstrukce a systém Uponor nabízí speciální montážní prvky připravené pro použití v jednotlivých variantách.

Investice vložená do podlahového vytápění se velmi rychle vrací zpět. Že jde navíc o investici bezpečnou, potvrzují výborné záruční podmínky poskytované ověřenými výrobci a dodavateli podlahových systémů.

Podlahové a stropní systémyPodlahové a stropní systémy
Podlahové a stropní systémy

Co přináší topení v podlaze či stropu v rodinném domě?

U rodinných domů byl bodem zlomu příchod soudobých stavebních materiálů s vynikajícími izolačními vlastnostmi. Odpadly tak dřívější hlavní nevýhody obou systémů – složitá realizace, masivní betonové konstrukce, nepružná teplotní regulace a především nutnost vytápění na příliš vysoké teploty. Velkou výhodou je i minimální proudění vzduchu, které by vířilo prach.

Stopní vytápění nemá v našich podmínkách pevnou tradici. Zkušenosti z posledních let ale naznačují, že je však více než rovnocennou variantou ke konvenčnímu vytápění. Jedinou limitující podmínkou je umístění teplovodních kabelů do sádrokartonového podhledu, což však lze při navrhování novostavby či přípravě rekonstrukce snadno vyřešit. Zcela zbytečné jsou obavy většiny lidí ze studených podlah a nepříjemného horka v horních částech místnosti. Princip je velmi jednoduchý. Pod stropem se vytvoří vrstva teplého vzduchu, silná cca 20 cm, která nedovolí, aby byl strop ochlazován chladnějším vzduchem z místnosti. Jeho teplota se tudíž zvyšuje a začíná sálat teplo. Strop však neohřívá vzduch, ale pevné předměty a konstrukce, ke kterým sálání směřuje. Nejvyšší účinek je v kolmém směru, tudíž k podlaze a nábytku, méně jsou pak zahřívány stěny. Od těchto ploch je pak ohříván vzduch v místnosti. Obavy z ledové podlahy tudíž nejsou na místě, naopak teplota v celé místnosti je – až na plochu těsně pod stropem – rovnoměrná a uživatelsky příjemná.

Realizace podlahového teplovodního vytápění se nejčastěji provádí mokrou cestou. Kabely se ukládají nad tepelně-zvukovou izolací na různě řešené speciální desky či lišty a následně se zalévají betonovou mazaninou. Máme zkušenosti se špičkovými systémy osvědčených značek Roth, Uponor a IVAR TRIO. Oproti minulým dobám je dnes realizace teplovodního velkoplošného vytápění v podlaze velmi snadná a garantuje dlouhou životnost systému. Teplota podlahy dosahuje maximálně 27 °C, u správně navrženého systému pak většinou ještě o pár stupňů méně. Samotná regulace je pružná a teplotní komfort vysoký, přestože lze v místnosti udržovat teplotu nižší o pár stupňů než u použití klasických radiátorů. To přináší roční úspory energií ve výši 10 až 13 %.

Pustit si v létě místo klimatizace strop?

Lze-li využít strop k rozvodu teplé vody, nabízí se myšlenka, zda v parném létě nevyužít obdobného paralelního systému k rozvodu vody studené. Stropem je možné účinně vytápět i chladit také průmyslové objekty a velké administrativní budovy využívajících betonových konstrukcí. Zjistěte více o možnosti aktivace betonového jádra.

Podlahové a stropní systémy
Mgr. Antonín Poler
Hledáte pro svůj dům či firmu nejvhodnější řešení?
Chcete získat více informací o možnosti dotační podpory?
Zavolejte nám nebo napište,
naši odborníci se vám rádi budou věnovat.

Nabízíme prodej, montáž a servis kvalitních a ověřených výrobců podlahových systémů