head-uzky-60px-02

ziva-firma-logo-120px

Pátek, 22 Říjen 2021

Tepelná čerpadla Neura zemní kolektor - voda

Přímé odpařování

Zdroj tepla: zemina

neura_prime_odparovani

Popis obrázku

  1. Tepelné čerpadlo
  2. Zemní kolektor
  3. Domovní přípojka
  4. Rozdělovač topení
  5. Podlahové vytápění
  6. Stěnové vytápění
  7. Dálková regulace teploty TRS
  8. Tepelné čerpadlo oběhového vzduchu se zásobníkem teplé vody

Zemní kolektor

Zemina je i při nízké venkovní teplotě stálým zdrojem tepla. Je-li k dispozici dostatečně velká nezastavěná plocha, mohou být zemní kolektory z měděného potrubí, obaleného plastovým pláštěm, položeny v hloubce 1,20 m až 1,50 m. V tomto potrubí, propojeným přímo na tepelné čerpadlo NEURA, obíhá pracovní medium. Podle vlastností půdy je potřebná asi 1,3 až dvojnásobná plocha vytápěné budovy.

 

Schéma montáže venkovní TČWP_auf_Betonfundament_0001_englisch

Waermepumpe-tc-neura-zeme-vodaEinhausung-tc-neura-zeme-voda

Ukázka snadné pokládky kolektoru