head-uzky-60px-02

ziva-firma-logo-120px

Úterý, 28 Září 2021

Tepelná čerpadla Neura vrt - voda

Zdroj tepla: hlubinný vrt

neura_hlubinny_vrt

Popis obrázku

  1. Tepelné čerpadlo
  2. Rozdělovač solanky s oběhovým čerpadlem a vyrovnáním tlaku
  3. Domovní přípojka
  4. Rozdělovač topení
  5. Podlahové vytápění
  6. Stěnové vytápění
  7. Dálková regulace teploty TRS
  8. Tepelné čerpadlo oběhového vzduchu se zásobníkem teplé vody

Vrty

Tento druh využití zemního tepla lze využít tam, kde užitná plocha pozemku nedostačuje pro uložení potřebné délky potrubí zemního kolektoru. Do vrtu (hlubinný vrt / podléhá povolení) se umístí sonda a naplní se. V sondě obíhá nemrznoucí vodní směs (solanka), která přejímá teplo a vede je k tepelnému čerpadlu. Podle vlastností půdy je pro získání 1 kW topného výkonu tepelného čerpadla nutná potřebná hloubka sondy cca. 15 až 20 m.

Schéma připojení primáru TČ

schema_pripojeni_primaruTC

1 - Tlakové injektování vrtu
Injektování zajistí kontakt podloží s vystrojením vrtu. K injektování vrtu slouží injekční potrubí, které je zaváděno spolu se sondou do vrtu. Tímto potrubím se tlakově vyplňuje vrt odspoda vzhůru. Pro tento účel je vyráběna speciální injektážní termosměs, která zajišťuje efektivnější přestup tepla.
2 - Redukce počtu větví z PE 100
U instalací s větším počtem vrtů je možné redukovat velký počet větví tak, že vrt vystrojený potrubím 4x32 mm je sveden do potrubí 2x40 mm. Vnitřní kanály redukce jsou navrženy pro minimální hydraulické ztráty a dlouholetý provoz. Tyto části nelze nahra zovat T-kusy a další improvizací vedoucí ke zhoršení ekonomiky provozu.
3 - Vymezovací díl DIHA
Vymezením vzdáleností mezi potrubím ve vrtu slouží díl  DIHA.  Správná aplikace těchto komponentů zvyšuje výkon samotného vrtu až o 15%. Doporučený instalační rozestup dílů je 2 - 3 m. Investice do DIHA se vrátí za 2 roky provozu TČ. Vymezovací díly do vrtu DIHA nejsou v současné době jako standard u vrtů pro tepelná čerpadla. Požadavek na jejich instalaci a řešení je nutné dohodnout s vrtnou společností předem.
4 - CENTRIFIX

Pro instalace ve zhoršených geologických poměrech je nutné vystrojení "zatlačovat" pomocí tyčí vrtné kolony. Pro tyto aplikace je nutné použít CENTRIFIX, o který může vrtná kolona opřít injektážní tyče a zatlačit vystrojení do vrtu.
5 - Vratné U koleno GEROtherm
Nejdůležitější prvek celého vystrojení vrtů pro tepelná čerpadla. Neexistuje reklamace na tento typ getermální sondy. Dodáno na více jak 125.000 instalací bez ztráty tlaku a 70% instalací TČ v EU je vybaveno tímto typem!
6 - Závaží pro GVS
Pro snadnější instalaci geotermální vertikální sondy do vrtu slouží závaží (12,5 - 24 kg), které olovnicovým efektem směřuje  GVS  ke dnu vrtu.  Při zavádění slouží také jako ochrana  vratného U kolena.