ziva-firma-logo-120px

Úterý, 28 Září 2021

Neura

Firma pokroková, kompetentní a výborná

Slunce je nevyčerpatelný zdroj energie. Její teplo je uložena v zemi, ve vodě a ve vzduchu. Využijte tento nevyčerpatelný, bezplatný zdroj energie, který jste získali spolu s Vaším pozemkem!

NEURA, založená roku 1979 v Regau/Horní Rakousko, patří už mnoho let mezi špičku evropských výrobců tepelných čerpadel a přesvědčuje po desetiletí o znalostech a praktických zkušenostech v oblasti vytápění, větrání a elektrotechniky. Od počátku je zákazník středem celkové koncepce. Konzultace, navrhování a provádění – vše z jedné ruky.

V roce 1989 předvedla NEURA odborné veřejnosti výkonné tepelné čerpadlo AUSTRIA. Již v roce 1994 následoval model s chladivem bez obsahu chloru R 290 a ukazatelem výkonu 5. Roku 2001 byla paleta výrobků rozšířená o technicky vylepšený systém větrání obytných místností a roku 2003 doplněna o výrobky z oblastí inteligentní ovládací a domovní techniky. Roku 2006 vyvinula NEURA sérii tepelných čerpadel EUROPA, s mnohými technickými novinkami, jako je patentem chráněný systém odpojování a technika PCS (Power Control System).

Technicky pokrokové výrobky firmy NEURA získaly roku 2006 na veletrhu energetických úspor ve Walesu 1. místo v soutěži „Pokrokové energeticky úsporné stavby“ za nejhospodárnější tepelné čerpadlo.

Díky odborným partnerům firmy je NEURA schopná nabídnout svým zákazníkům na vnitřním i zahraničním trhu rozsáhlý komplexní systém pokrokové techniky vytápění, a to od projektu až k instalaci i s následným odborným dohledem.

Tepelná čerpadla NEURA jsou vytápěcí technologií budoucnosti – s dlouhou životností, ekologicky vhodná a vysoce hospodárná. A vždy o nápad před ostatními.

FILOZOFIE PODNIKU

Spokojenost zákazníků, jakost, ochrana prostředí

Maximální zákaznický servis a spokojenost zákazníků jsou pro firmu NEURA na prvním místě.

Všechny kroky, od konzultace stavby přes výrobu individuálně přizpůsobených tepelných čerpadel a ovládání až po montáž a servis kompletního topného zařízení, zajišťuje buď přímo firma NEURA sama, nebo prostřednictvím svých obchodních partnerů. Tepelná čerpadla a odvětrávací zařízení jsou výrobky nejvyšší technické kvality. Všichni pracovníci firmy jsou aktivně spoluodpovědní za kvalitu výrobků. Firma

NEURA si je vědoma své ekologické zodpovědnosti. Výrobky, výrobní postupy a servisní služby jsou vyvíjeny a prováděny se zřetelem na vysokou míru úspor energie i s ohledem na ochranu životního prostředí.

Získali jste podíl na nevyčerpatelných zdrojích energie země, vody a vzduchu.

Vyberte si svůj poklad – svou soukromou energetickou banku.

S novým tepelným čerpadlem NEURA se můžete při vzestupu cen topného oleje, plynu nebo pevných paliv uvolněně usmívat. Neboť Vy vytápíte úsporně a ekologicky vhodně využitím bezplatné energie prostředí. Díky vašemu pozemku totiž je k dispozici zásobník o obsahu stovek m3 zeminy, pravou energetickou banku, která je neustále doplňována vlivem slunce, deště a geotermické energie.
 Využijte našich zkušenost! I za nejnižší venkovní teploty odebírají tepelná čerpadla NEURA energii ze zeminy, vody nebo ze vzduchu. O jejich úspěšné využívání se postarají odborníci na tepelná čerpadla z firmy NEURA rozsáhlou poradenskou činností a přesným návrhem řešení vaší spotřeby tepla. Vaše tepelné čerpadlo tak bude správně dimenzováno a mnoho let pracovat hospodárně a bez potřeby údržby.

 

80% bezplatné energie z okolního prostředí a jen 20% el. proudu na pohon představuje nepřekonanou energetickou bilanci. Výkonný vytápěcí systém NEURA dodrží přísliby projektu.

Tepelná čerpadla – osvědčená technika z roku 1855

Již v polovině 19. století bylo vyvinuto tepelné čerpadlo v Ebensee/Horní Rakousko, využívané pro hospodárnější odpařování solanky. Perspektivní technika budoucnosti, která působí následujícím způsobem: v uzavřeném oběhovém systému se odpařuje chladivo tím, že odnímá teplo z tepelného zdroje – i v zimě, při teplotách pod nulou. Odpařené chladivo je stlačeno kompresorem na vyšší

teplotní úroveň a předáno vytápěcímu systému (podlahové topení, vytápěné stěny, otopná tělesa). Chladivo se po odevzdání energie stane opět kapalným a je přivedeno k expanznímu ventilu, kde se opět odpaří. Tím může oběh začít znovu.  Kompresor spotřebuje něco elektrického proudu, vyrobí ale 4 až 5 krát víc energie tepelné, než potřebuje pro svůj vlastní provoz.