head-uzky-60px-02

ziva-firma-logo-120px

Úterý, 28 Září 2021

Systém podlahového vytápění - NEURATherm

Samoregulační efekt podlahového vytápění Neura

Velkou předností plošného vytápění NEURA (podlahy a stěny) je samoregulační efekt. Protože vaše vytápění je správně spočítáno a optimálně instalováno, je teplota povrchu jen cca. 1 až 3° C nad teplotou místnosti (při teplotě cca. 24° C). Dodatečné zdroje tepla (sluneční záření, kachlová kamna, únik tepla elektrických přístrojů jako např. trouba, vyzařování tepla osob a užívání teplé vody např. při sprchování) zvyšují pokojovou teplotou např. z 20 na 22° C.
V tom případě vydává plošné vytápění NEURA menší výkon. Proč? Podlahové a stěnové vytápění NEURA má při dobrém topném výkonu velmi nízkou povrchovou teplotu. Předávání tepla se sníží, pokud se rozdíl teploty mezi pokojovou teplotou a povrchem vytápějící plochy snižuje. Při pokojové teplotě 24° C nepředává již plošné vytápění žádné teplo.

V dobře izolovaných budovách mohou zdroje unikajícího tepla i záření slunce po mnoho dnů za rok, zejména v přechodném období potřebu tepla zcela pokrýt.

Chcete si nastavit a kontrolovat teplotu též v jednotlivých částech místností? Se standardně zabudovaným průtokoměrem NEURA žádný problém. Optické zobrazení průtoku vody v každém otopném okruhu zajišťuje možnost exaktního nastavení při minimálním výkonu čerpadla.

Krátké otopné okruhy by převzaly vzhledem k nízkému odporu veškerou obíhající vodu. Dlouhé otopné okruhy oproti tomu mají příliš nízký průtok. Namísto dlouhého zkoušení nebo nákupu předimenzovaného oběhového čerpadla získáte ihned optickou informaci o případně nutné změně nastavení rozdělení tepla uvnitř domu po případě mezi jednotlivými jeho zónami.

podlahy-neura