ziva-firma-logo-120px

Pátek, 22 Říjen 2021

Druhy tepelných čerpadel

Tepelné čerpadlo země/voda - zemní vrt

Teplo je ze země do vody předáváno nemrznoucí kapalinou o nízké teplotě varu. Ta v plynném stavu sbírá teplo v potrubí ve vrtu nebo do kolektoru pod povrchem země. V okruhu je zařazen kompresor pro dosažení požadované vysoké teploty.

Výhody:

 • nízké nároky na plochu
 • nízké provozní náklady
 • stabilní výkon čerpadla

Nevýhody:

 • vysoké pořizovací náklady
 • nutné vyřízení příslušných povolení
 • náročná instalace

Tepelné čerpadlo vzduch/voda

Teplo se odebírá ze vzduchu pomocí výparníku tepelného čerpadla, přes který proudí venkovní vzduch.

Výhody:

 • nízké pořizovací náklady
 • nenáročná instalace
 • rychlejší návratnost investice
 • není nutná žádná zemní práce (nedojde k poškození pozemku)

Nevýhody:

 • nižší účinnost při silných mrazech
 • hlučný provoz
 • vyšší provozní náklady oproti jiným tepelným čerpadlům
 • kolísání výkonu v závislosti na teplotě

Tepelné čerpadlo voda/voda

Z vodního zdroje (většinou ze studny) je odebírána voda, která prochází výměníkem tepelného čerpadla (výparníkem). Ten z ní odebere část tepla a zase ji vrací nazpět do země druhou (vsakovací) studnou. Mezi vrty by měla být minimální vzdálenost 10m.

Výhody:

 • nízké provozní náklady
 • nízké pořizovací náklady
 • stabilní výkon čerpadla
 • vysoký topný faktor

Nevýhody:

 • vhodné chemické složení a teplota vody
 • nutné vyřízení příslušných povolení
 • vysoký příkon ponorného čerpadla
 • nutná pravidelná údržba a dozor