ziva-firma-logo-120px

Úterý, 28 Září 2021

Co je a jak funguje REKUPERACE?

REKUPERACE (zpětné získávání tepla)

je proces, kdy procházející odpadní teplý vzduch předává prostřednictvím rekuperačního výměníku teplo čerstvému vzduchu přiváděnému do domu.

Tento základní princip odpovídá pasivní rekuperaci, která šetří teplo (tedy i Vaše náklady za vytápění), ale prostor přímo nevytápí. K tomuto účelu slouží aktivní rekuperace. Rekuperační zařízení pak funguje na principu tepelného čerpadla.

REKUPERACE v zimě

Rekuperační zařízení využívá tepla vzduchu odsávaného z obytného prostoru k předehřívání chladného vzduchu z venkovního prostředí v zimním období a tím tak v zimě snižuje náklady za energie.

REKUPERACE v létě

Princip rekuperace funguje opačně. Chladnější odsávaný vzduch zajišťuje předchlazení horkého, venkovního. Samotné předání tepla (v tomto případě chladného vzduchu) je zajišťováno přes protiproudý výměník.

REKUPERACE z praktického hlediska

Rekuperační výměník se ve Vaší domácnosti postará o dostatečnou výměnu vzduchu při minimálním úniku tepla. Rekuperace tak šetří Vaše výdaje za energie v domácnosti. V zimě za vytápění, v létě za klimatizaci.