head-uzky-60px-02

ziva-firma-logo-120px

Úterý, 28 Září 2021

Akumulační nádrže k TČ a solárním sestavám

Akumulační nádrže stojaté AN-S

akumulacni-nadrz-ans

Akumulační nádrže stojaté AN-S se používají k akumulaci topné vody v topných systémech.
Nádoby jsou opatřeny hrdly pro vstup a výstup pracovního média, dále návarky pro teploměr, tlakoměr, snímač regulace, odkalení a odvzdušnění. Velikost jednotlivých vstupů a výstupů (DN 2) a jejich umístění je nutno specifikovat v objednávce dle konkrétních požadavků odběratele. Plášť nádoby je opatřen základním nátěrem a je možno, na základě požadavku, provést vnitřní povrchovou úpravu, a to pozinkováním nebo plastováním.

Akumulační nádrže v otopném systému zabezpečují:

  • okamžitý ohřev vody v malém okruhu systému a udržování optimální provozní teploty kotle
  • předání tepla do topného systému
  • ukládání nevyužité vyrobené tepelné energie do vodní náplně nádrží VAN
  • zvýšení tepelné energie až o 45%
  • úspora tuhých paliv až 35%
  • snadné doplnění systému ke stávajícímu zařízení pro spalování tuhých paliv
Celý článek...  [Akumulační nádrže stojaté AN-S]
 
Akumulační nádrže (VAN)

akumulacni-nadrz-van

Akumulační nádrže VAN přináší výrazné zlepšení funkcí všech kotlů ústředního topení na pevná paliva (uhlí, koks, dřevo, brikety, dřevěné brikety, slámu apod.), zejména pak pro zplyňovací kotle na dřevo a uhlí a téměř absolutní využití vyrobené tepelné energie. Možnost připojení jako příslušenství pro provoz tepelných čerpadel, solárních systémů apod. Provozování akumulačních nádrží VAN je do max. provozního přetlaku 0,6MPa a max. pracovní teploty 100°C. Horní vnitřní nádrž je určena pro akumulační ohřev TUV a dolní nádrž slouží jako vybíjení solárního zdroje, případně tepelného čerpadla. Nádrže jsou opatřeny základním ekologickým nátěrem, vnitřní nádoba je pozinkovaná o standartním objemu 150 litrů. Výhřevná plocha soláru je 1,4 m2. Dle požadavku zákazníka je možno vyrobit i atypické akumulační nádrže.

Celý článek...  [Akumulační nádrže (VAN)]
 
Akumulační nádrže s plovoucím boilerem (AN - B)

akumulacni-nadrz-van-b

Akumulační nádrž s plovoucím boilerem se značí AN-B, je to válcová stojatá tlaková nádoba, která je vybavena ohřevem teplé užitkové vody. Konstrukční zpracování nádrže umožňuje také připojení elektroohřevu. Akumulační nádrže s plovoucím boilerem se mohou provozovat do max. provozního přetlaku 0,8MPa vnitřní nádrž a 0,6MPa vnější nádrž a max. pracovní teploty 100°C. Dle požadavku zákazníka je možno vyrobit i atypické akumulační nádrže. Nádrže jsou opatřeny základním ekologickým nátěrem, vnitřní nádoba je pozinkovaná.

Celý článek...  [Akumulační nádrže s plovoucím boilerem (AN - B)]
 
Akumulační nádrže (VAN - Cu)

akumulacni-nadrz-van-cu

Akumulační nádrže VAN-Cu přináší výrazné zlepšení funkcí všech kotlů na pevná paliva (uhlí, koks, dřevo, brikety, dřevěné brikety, slámu apod.), zejména pak pro zplyňovací kotle na dřevo a uhlí a téměř absolutní využití vyrobené tepelné energie. Možnost připojení jako příslušenství pro provoz tepelných čerpadel, solárních systémů apod. Provozování akumulačních nádrží VAN-Cu je do max. provozního přetlaku 0,6MPa a max. pracovní teploty 100°C. Výhřevná plocha horní topné spirály je 3,74 m2 a výhřevná plocha dolní topné spirály je 2,37 m2rály je 3,74 m. Konstrukční zpracování nádrže umožňuje také připojení elektroohřevu. Dle požadavku zákazníka je možno vyrobit i atypické akumulační nádrže.

Celý článek...  [Akumulační nádrže (VAN - Cu)]